Oncologisch Voetzorg Verlener (ovv) / Medisch Pedicure

  • 0497 - 38 02 35
  • info@pedicurepraktijklucine.nl

Maak een afspraak        

Schimmeldiagnostiek

Een schimmelnagel geneest zelden of nooit vanzelf. Wanneer de nagel door een schimmelinfectie is veroorzaakt,
kan deze infectie zich langzaam uitbreiden. Mede daarom is behandeling noodzakelijk. Het is belangrijk om eerst
vast te stellen of er een schimmel in het spel is en met welke schimmelsoort men te maken heeft. De pedicure
met het certificaat Schimmeldiagnostiek is in staat een monster te nemen van de aangedane nagel. 
Dit monster wordt opgestuurd naar het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie van het
UMC St Radboud in Nijmegen. Daar wordt vastgesteld of er een schimmel aanwezig is en zo ja welke. 
Naar aanleiding van de uitslag van het laboratoriumonderzoek kan een behandelplan worden opgesteld.

Kwaliteitsregister Pedicure

Onze praktijk staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures onder nummer 3770

 

Einddatum reguliere accreditatieperiode 24-08-2018.
Beleid van toepassing huidige accreditatieperiode 2015-2018.

Bekijk hier het bijscholingstraject
Kwaliteitsregistratie Pedicure