Oncologisch Voetzorg Verlener (ovv) / Medisch Pedicure

  • 0497 - 38 02 35
  • info@pedicurepraktijklucine.nl

Maak een afspraak        

Kwaliteitsbewaking

Onze praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) onder nummer 3770.

KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen.
Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden.
Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.

Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicureberoep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.

Kwaliteitsnormen:

  1. Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.
  2. Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep.
  3. Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen.
  4. Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

 

Steriliseren met de Autoclaaf
De praktijk beschikt over een B-autoclaaf. De "B" staat voor Big Range, dat wil zeggen dat alle instrumenten 100% gesteriliseerd kunnen worden. Daarmee voldoet de praktijk aan de hoogste Europese norm en de richtlijnen van WIP ( Wet Infectie Preventie)

Kwaliteitsregister Pedicure

Onze praktijk staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor pedicures onder nummer 3770

 

Einddatum reguliere accreditatieperiode 24-08-2018.
Beleid van toepassing huidige accreditatieperiode 2015-2018.

Bekijk hier het bijscholingstraject
Kwaliteitsregistratie Pedicure