Deze specialisatie is van belang voor het ontlasten van diverse drukplekken, met name
aan en tussen de tenen en voor het reguleren van de teenstand (bijvoorbeeld bij hamertenen)